ТЭЭВРИЙН ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тээврийн дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь импортын ачаа тээврийн зардлыг төлөлгүйгээр Монгол Улсад ачаа барааг хүлээн авснаас хойш 15 хоног хүртэлх хугацааны дараа төлбөрөө төлөх боломж юм.
Энэхүү үйлчилгээ нь богино хугацаанд татан авалт хийж, нөөцийг ухаалгаар удирддаг байгууллагуудад мөнгөн урсгалыг дэмжихэд туслах бөгөөд худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэл болон хүнс, эм ханган нийлүүлдэг байгууллагуудад илүү тохиромжтой. Түүнчлэн таны ачаа бүрэн даатгалтайгаар тээвэрлэгдэх болно.
Монложистикс Ворлдвайд ХХК-ийн зүгээс цөөн тооны харилцагчдад хүрдэг энэхүү үйлчилгээний шалгуурыг бууруулж бүх харилцагч нартаа нээлттэй болгоод байна.

Related Post

УБТЗ- Тарифт өөрчлөлт орсон тухай

TweetShareSharePin0 Shares

Танд 7 хоног тутмын ложистикийн салбарын нөхцөл байдлын мэдээллийг хүргэж байна.

TweetShareSharePin0 Shares

TBJU ИНДЕКСТЭЙ ЧИНГЭЛЭГ ТЭЭВРЭЭР ТАНЫ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭГДЭЖ ИРЭХ ҮЕД АНХААРАХ 10 ЗҮЙЛС

TweetShareSharePin0 Shares

ЛОЖИСТИКИЙН САЛБАРТ ТЭЭВРИЙН ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТЭРЛЭЭ

TweetShareSharePin0 Shares

Brochure download


    This will close in 0 seconds