Импортын тээврийн хэрэгсэлд төлөх татварыг хялбар аргаар тооцоолоход энэхүү татварын тооцоолуур танд туслана.
Татварын тооцоолуурыг ашиглахын тулд суман дээр дарахад нээгдэх жагсаалтаас тээврийн хэрэгслийн төрөл, хөдөлгүүрийн төрөл болон тээврийн хэрэгслийн насжилтыг эхлээд сонгоно. Дараа нь Монголбанкнаас зарласан тухайн өдрийн төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш, импортлох тээврийн хэрэгслийн үнэ болон тээврийн зардлыг оруулна.
Татварын тооцоолуур нь төлбөл зохих татварын дүнг ойролцоогоор хэд болохыг автоматаар тооцоолж гаргана. Мэргэжлийн зөвлөгөө авахыг хүсвэл манай мэргэжилтэнд хандана уу.

ЛОГИСТИКИЙН ЗӨВЛӨХ

Таны асуултын хариулт

Та мэргэжлийн зөвлөгөөг энэхүү хөтчөөр дамжуулан хялбар авах боломжтой. 

Tax calculator

Эхлэхэд бэлэн үү?

Бид таны ачааг ил тод, найдвартай, хямд үнээр тээвэрлэдэг.

    Brochure download


      This will close in 0 seconds