ХАРИЛЦАГЧИЙН САНАЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА.

Эрхэм харилцагч таны санал, гомдлыг бид энэхүү хуудсаар хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэж байна. 

Та доорх формыг бөглөх, эсвэл help@mlw.mn имэйл хаягт хандаж асуудлаа шийдүүлэх боломжтой. 

    Feedback Form


    Brochure download


      This will close in 0 seconds