Манай компани нь бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж, хувь хүнтэй харилцан ашигтай хамтран ажиллаж, БНХАУ-аас худалдан авсан барааны НӨАТ-ийн тодорхой хувийг буцаан олгож, Монголын компаниудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор эрчимтэй ажиллаж байна.

БНХАУ-ын нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын /НӨАТ/-ийн хэмжээ 17% хүртэл байдаг бөгөөд НӨАТ-ын буцаалтын хувьд бараа бүтээгдэхүүн бүр дээр харилцан адилгүй. Тус улс нь үйлдвэржилтийг дэмжих бодлогыг нарийн зохион байгуулж татварын хуульд нэмүү өртөг их шингэсэн бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын хувь өндөр байдаг. Харин нэмүү өртөг бага шингэсэн бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын хувь бага байдаг.

ЛОГИСТИКИЙН ЗӨВЛӨХ

Таны асуултын хариулт

Бид танд зөв Монлогистикийн зөвлөх үйлчилгээний багт очиход тань туслах болно

Brochure download


    This will close in 0 seconds