ОХУ-ын нутгаар тээвэрлэхийг хориглосон бүтээгдэхүүний жагсаалт

Blog Single

ОХУ-ын нутгаар АНУ, Европын Холбоо, Канад, Австрали, Норвеги зэрэг улсаас гаралтай дараах хөдөө аж ахуйн бэлэн бүтээгдэхүүн, түүхий эд болон материал, хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг хориглодог.

Барааны  код

Барааны нэр

0103

Амьд гахай (цэвэр үржлийн малаас бусад)

0201

Үхэр буюу малын мах /шинэхэн эсвэл хөргөсөн/

0202

Үхрийн буюу малын мах /хөлдөөсөн/

0203

Гахайн мах /шинэхэн, сэврээсэн эсвэл хөлдөөсөн/

0206****

Үхэр, гахай, хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсвэл хөдий  луусын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү хүнсний дайвар  мах.

0207

0105 кодоор үргэлжлэх мах болон шувууны гаралтай  хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд /шинэхэн,  сэврээсэн эсвэл хөлдөөсөн/

0209

Гахай, шувууны хайлмал биш эсвэл бусад аргаар гаргаж  аваагүй, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, давсалсан, давсны  уусмалд хадгалсан, хатаасан, эсвэл утсан даан өөх.

0210**

Давсалсан мах, давсны уусмалтай, хатаасан эсвэл утсан  мах

0301**, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307**, 0308

Загас, хавч, нялцгай биетэн, усны бусад сээр нуруугүй  амьтдын мах болон бүтээгдэхүүнүүд

0401**, 0402**, 0403**, 0404**, 0405**, 0406

Сүү болон сүүн бүтээгдэхүүн

0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714

Ногоо, хүнсэнд хэрэглэгддэг үндэс буюу  ногоо, булцуу

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809,

0810, 0811, 0813

Жимс, жимсгэнэ болон самар

0401**, 0402**, 0403**, 0404**,

0405**, 0406

Сүү болон сүүн бүтээгдэхүүн

0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705,

0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710,

0711, 0712, 0713,

0714

Ногоо, хүнсэнд хэрэглэгддэг үндэс буюу  ногоо, булцуу

0801, 0802, 0803,

0804, 0805, 0806,

0807, 0808, 0809,

0810, 0811, 0813

Жимс, жимсгэнэ болон самар

0401**, 0402**, 0403**, 0404**,

0405**, 0406

Сүү болон сүүн бүтээгдэхүүн

 

*- кодын эх хувийг мөрдүүлэх зорилгоор кодын эхний орноор  тооцож гаргасан ба барааны нэрийг хялбарчлан ерөнхийд нь  дурдан оруулсан болно

**- кодын эх хувийг мөрдүүлэх зорилгоор кодын дараагийн  орнуудыг дэлгэрүүлж оруулсан ба барааны нэрийг хялбарчлан  ерөнхийд нь дурдан оруулсан болно

***- Хүүхдэд зориулсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд дээрхи хориг  хамаарахгүй болно.

****- Эмийн бүтээгдэхүүнүүдэд дээрхи хориг хамаарахгүй  болно.